ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

MARITIME 430

Λιπαντικό για λίπανση εδράνων σε δίχρονους κινητήρες θαλάσσης χαμηλών στροφών.

Συσκευασία: 20Lt-59.4,205Lt-570

Προδιαγραφές:

MARITIME 440

Λιπαντικό για λίπανση εδράνων σε δίχρονους κινητήρες θαλάσσης χαμηλών στροφών.

Συσκευασία: 20Lt-59.4,205Lt-570

Προδιαγραφές:

MARITIME 1230

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil) για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 1-2 %.

Συσκευασία: 20Lt-62.5,205Lt-600

Προδιαγραφές: API CF, TBN 12

MARITIME 1240

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil) για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 1-2 %.

Συσκευασία: 20Lt-62.5,205Lt-600

Προδιαγραφές: API CF, TBN 12

MARITIME 1250

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil) για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 1-2 %.

Συσκευασία: 20Lt,205Lt,1000Lt

Προδιαγραφές: API CF, TBN 12

MARITIME 3030

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil) για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 2-3 %.

Συσκευασία: 205Lt-655

Προδιαγραφές: API CF, TBN 30

MARITIME 3040

Μονότυπο λιπαντικό υψηλής ποιότητας TPEO (trunk piston engine oil) για κινητήρες που λειτουργούν με καύσιμα με περιεκτικότητα θείου 2-3 %.

Συσκευασία: 205Lt-655

Προδιαγραφές: API CF, TBN 30

STERNTUBE OIL ISO 100

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τη λίπανση του άξονα της προπέλλας. Γαλακτωματοποιεί το μολυσμένο νερό και προσφέρει προστασία από τη διάβρωση, συμβατότητα με τα υλικά σφράγισης και αποτελεσματική λίπανση.

Συσκευασία: 20Lt-128,205Lt-1230

Προδιαγραφές:

STERNTUBE OIL ISO 320

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τη λίπανση του άξονα της προπέλλας. Γαλακτωματοποιεί το μολυσμένο νερό και προσφέρει προστασία από τη διάβρωση, συμβατότητα με τα υλικά σφράγισης και αποτελεσματική λίπανση.

Συσκευασία: 20Lt-128,205Lt-1230

Προδιαγραφές:

STERNTUBE OIL ISO 460

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τη λίπανση του άξονα της προπέλλας. Γαλακτωματοποιεί το μολυσμένο νερό και προσφέρει προστασία από τη διάβρωση, συμβατότητα με τα υλικά σφράγισης και αποτελεσματική λίπανση.

Συσκευασία: 20Lt-128,205Lt-1230

Προδιαγραφές:

MARITIME 4050

Λιπαντικό υψηλής αλκαλικότητας για λίπανση κυλίνδρων σε δίχρονους κινητήρες πλοίων (cross-head) που λειτουργούν με καύσιμα περιεκτικότητας σε θείο <1,5 %.

Συσκευασία: 205Lt-760

Προδιαγραφές: API CF, TBN 40

MARITIME 5070

Λιπαντικό υψηλής αλκαλικότητας για λίπανση κυλίνδρων σε δίχρονους κινητήρες πλοίων (cross-head) που λειτουργούν με καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Συσκευασία: 205Lt-760

Προδιαγραφές: API CF, TBN 50