Η Slider ΑΕΒΕ 

Με προσήλωση στη εφαρμογή ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης και διαρκούς ελέγχου και διασφάλισης  της ποιότητας κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001, εξασφαλίζει τη συνεχή πιστοποίηση της με την εγκυρότητα της Βureau Veritas Certification Hellas S.A.

 • 1Τα λιπαντικά μας σχεδιάζονται και παράγονται βάσει των παρακάτω προδιαγραφών
  - API (American Petroleum Institute)
  - SAE (Society of Automotive Engineers)
  - Προδιαγραφές κατασκευαστών οχημάτων


 • 2Για συγκεκριμένες αναφορές ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του κάθε προϊόντος (στην ετικέτα ή στον κατάλογο λιπαντικών)


 • 3Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές αυτές επιτυγχάνεται με
  - Αυστηρά κριτήρια αποδοχής ποιοτικού ελέγχου
  - Προμήθεια βασικών λαδιών από αξιόπιστες πηγές


Η Slider αναπτύσσει συνεχώς την εξαγωγικής της δραστηριότητα , ιδιαίτερα μετά το 2014. Η στασιμότητα της εγχώριας αγοράς, αλλά και το μικρό μέγεθός της, μας οδήγησαν στην απόφαση να εστιάσουμε στις αγορές του εξωτερικού για τη δυναμική ανάπτυξη της παραγωγής και των πωλήσεων της εταιρείας. Συμμετέχουμε σταθερά σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις στην Ευρώπη και την Μέση Ανατολή για την προώθηση των προϊόντων μας. Ο τομεας των εξαγωγών μας παρουσιάζει συνεχή ετήσια αύξηση σε ποσοστό , τόσο επι των συνολικών πωλήσεων, όσο και επι των όγκων παραγωγής. Τα προϊόντας μας διοχετεύονται σε πάνω απο 15 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας. Ο στόχος μας είναι,ως το 2023, οι εξαγωγές μας να τριπλασιαστούν και να αποτελούν το 60% του κύκλου εργασιών μας.