ΕΞΑΓΩΓΕΣ


ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η  Slider αναπτύσσει συνεχώς την εξαγωγική της δραστηριότητα, ιδιαίτερα μετά το 2012.. Η στασιμότητα της εγχώριας αγοράς, αλλά και το μικρό μέγεθός της, μας οδήγησαν στην απόφαση να εστιάσουμε στις αγορές του εξωτερικού για την δυναμική ανάπτυξη της παραγωγής και των πωλήσεων της εταιρίας. Συμμετέχουμε σταθερά σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις στην Ευρώπη και την Μέση Ανατολή για την προώθηση των προϊόντων μας. Ο τομέας των εξαγωγών μας παρουσιάζει συνεχή ετήσια αύξηση σε ποσοστό, τόσο επί των συνολικών πωλήσεων, όσο και επί των όγκων παραγωγής. Την τελευταία πενταετία η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά την εξωστρέφεια της, εξάγοντας τα προϊόντα της σε 4 ηπείρους και πάνω από 20 χώρες. 


Η Slider αναπτύσσει συνεχώς την εξαγωγικής της δραστηριότητα , ιδιαίτερα μετά το 2014. Η στασιμότητα της εγχώριας αγοράς, αλλά και το μικρό μέγεθός της, μας οδήγησαν στην απόφαση να εστιάσουμε στις αγορές του εξωτερικού για τη δυναμική ανάπτυξη της παραγωγής και των πωλήσεων της εταιρείας. Συμμετέχουμε σταθερά σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις στην Ευρώπη και την Μέση Ανατολή για την προώθηση των προϊόντων μας. Ο τομεας των εξαγωγών μας παρουσιάζει συνεχή ετήσια αύξηση σε ποσοστό , τόσο επι των συνολικών πωλήσεων, όσο και επι των όγκων παραγωγής. Τα προϊόντας μας διοχετεύονται σε πάνω απο 15 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας. Ο στόχος μας είναι,ως το 2023, οι εξαγωγές μας να τριπλασιαστούν και να αποτελούν το 60% του κύκλου εργασιών μας.