ΣΥστημα ΔιαχΕΙρισης ΠοΙΟτητας,
ΠεριβΑλλοντος, ΑσφΑλειας &

Υγείας κατά την εργασία.


Η SLIDER ΑΕΒΕ 

εφαρμόζει ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO9001, ISO14001 και ISO 45001

Το σύστημα διαχείρισης πιστοποιείται από την Bureau Veritas Certification Hellas S.A.

Τα βασικά μας πλεονεκτήματα όσον αφορά την διαχείριση

της ποιότητας, του περιβάλλοντος της ασφάλειας και της υγείας είναι:

 • 1 Αυτοματοποιημένη

  παραγωγή με βάση υπολογιστές.

 • 2 Εξοπλισμός

  παρακολούθησης παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.

 • 3Τελευταίας

  τεχνολογίας εσωτερικό εργαστήριο για ποιοτικό έλεγχο.

 • 4Εξειδικευμένο

  και έμπειρο προσωπικό.

 • 5Ευελιξία παράδοσης.


 • 6Πλήρης συμμόρφωση

  με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

 • 7Καλύτερες συνθήκες εργασίας,

  υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Η Slider αναπτύσσει συνεχώς την εξαγωγικής της δραστηριότητα , ιδιαίτερα μετά το 2014. Η στασιμότητα της εγχώριας αγοράς, αλλά και το μικρό μέγεθός της, μας οδήγησαν στην απόφαση να εστιάσουμε στις αγορές του εξωτερικού για τη δυναμική ανάπτυξη της παραγωγής και των πωλήσεων της εταιρείας. Συμμετέχουμε σταθερά σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις στην Ευρώπη και την Μέση Ανατολή για την προώθηση των προϊόντων μας. Ο τομεας των εξαγωγών μας παρουσιάζει συνεχή ετήσια αύξηση σε ποσοστό , τόσο επι των συνολικών πωλήσεων, όσο και επι των όγκων παραγωγής. Τα προϊόντας μας διοχετεύονται σε πάνω απο 15 χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας. Ο στόχος μας είναι,ως το 2023, οι εξαγωγές μας να τριπλασιαστούν και να αποτελούν το 60% του κύκλου εργασιών μας.